De veehouderij staat elke dag voor de uitdaging om een uniform rantsoen te bereiden met inachtneming van de voedingskenmerken voor dieren. Een resultaat dat alleen kan worden bereikt door een proces te controleren dat blootstaat aan vele variabelen, maar dat met NIR-analyse nauwkeurig kan worden gecontroleerd. Daarom integreert Faresin het PoliSPEC NIR-apparaat, dat zowel draagbaar als machinaal toepasbaar is, in zijn mengvoerwagens. Dit helpt veehouders om snelle beslissingen te nemen op basis van nauwkeurige NIR-analyses om de dagelijkse homogeniteit van het rantsoen voor hun dieren te garanderen. De installatie van de NIR polySPEC, direct op de kuip, verandert de mengvoerwagen in een echt laboratorium op wielen, zodat de operator:

  • Het hele proces in realtime kan bewaken
  • In het proces kan ingrijpen op basis van nauwkeurige indicatoren
  • Alle grondstoffen en rantsoenen kan analyseren